6. WERK IN COLLECTIES

Zoltin Peeter heeft gedurende zijn leven een groot aantal etsen en tekeningen verkocht.

In deze categorie wordt daarvan een selectie getoond. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in:

 

- Werken verkocht aan particulieren, voor het grootste gedeelte kleinere tekeningen

 

- Recent verworvendoor CODA en Rijksmuseum Twenthe

 

- Eerder verworven door Musea. Dat betreft het Fries Museum, Kroller Muller Museum en het Gronings Museum

 

- Vanwege de omvang krijgt het Leids Prenten kabinet van de Universiteit van Leiden een eigen rubriek.

  Zij verworven in 2021 een groot aantal kleine tekeningen in het formaat 48 x 64 cm

  Het bijzondere van deze collectie is dat de tekeningen ook gebruikt worden voor onderwijs doeleinden

 

- Ook Museum Belvedere heeft een aparte rubriek gekregen omdat Zoltin Peeter in een legaat veel tekeningen heeft nagelaten.

  Er wordt onderscheid gemaakt tussen verworven tekeningen en gereserveerde tekeningen. 

 .