XXX SCULPTUREN

Deze categorie is nog onvolledig.

We zijn bezig goed foto materiaal op te sporen van de veelal tijdelijke installaties die Zoltin Peeter heeft gemaakt. 

In de loop van 2020 zal deze categorie verder worden ingevuld.