XXX TEKENINGEN 200 x 250 cm

In deze categorie zijn de grote tekeningen (200 x 250 cm) van Zoltin Peeter opgenomen die hij nog persoonlijk heeft geselecteerd.

 

Een deel van deze tekeningen zijn verworven door het museum Belvedere en door het Rijksmuseum Twenthe.

 

De overige tekeningen zijn in beheer bij Tresoar,  het Fries Historisch en Letterkundig Centrum.

Maar de verwachting is dat ook andere musea deze tekeningen gaan verwerven.